Aktualności Wydziału Farmaceutycznego

Pilotaż opieki farmaceutycznej w kraju

Pilotaż opieki farmaceutycznej w kraju

Dr n. farm. Piotr Merks, asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku, został zaproszony przez Naczelną Radę Aptekarską do przedstawienia projektu pilotażu opieki farmaceutycznej w Polsce.
 
 
Pomoc materialna dla studentów

Pomoc materialna dla studentów

Pomoc materialna dla studentów

Skład komisji stypendialnej Wydziału Farmaceutycznego
Monika Jabłońska – przewodnicząca Mateusz Małachowski Katarzyna Chłystek Mateusz Porada Nikola Musiała mgr inż. Grażyna Łukowiak (pracownik Dziekanatu) mgr Beata Nitka (pracownik Dziekanatu) mgr Agnieszka Witkowska (pracownik Dziekanatu) prof. dr hab. Ewa Żekanowska
 
 
Rejestracja na zajęcia fakultatywne 2017/2018

Rejestracja na zajęcia fakultatywne 2017/2018

Rejestracja na zajęcia fakultatywne w semestrze zimowym, w roku akademickim 2017/2018 zostanie uruchomiona od 04.10.2017 r. i potrwa do 15.10.2017 r. do godz. 24:00.

 
 
Odbiór legitymacji dla studentów I roku

Odbiór legitymacji dla studentów I roku


Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego (ul. Jagiellońska 13-15, budynek F, II p.) zaprasza po odbiór legitymacji studenckich studentów pierwszego roku
od dnia 30 września 2017 r. (sobota) w godz. 09:00 do 14:00.
 
 
Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych

Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych

28 września 2017 r. w systemie USOS rozpocznie się rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych dla studentów Collegium Medicum UMK i będzie trwała do 8 października 2017 r.
 
 
Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka na Wydziale Farmaceutycznym

Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka na Wydziale Farmaceutycznym

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka o roli jaką farmaceuta powinien pełnić w systemie ochrony zdrowia oraz o różnicach w systemach kształcenia farmaceutów w Stanach Zjednoczonych oraz krajach europejskich.
 
 
Farmaceuta – zawód z przyszłością

Farmaceuta – zawód z przyszłością

Wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK
Wydział Farmaceutyczny wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu Studiujesz? Praktykuj!”, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekt dotyczący realizacji wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Farmacja. Projekt skierowany jest do studentów V roku kierunku Farmacja i jest programem nastawionym na...
 
 
Delegacja z Chin

Delegacja z Chin

W dniach 3-4 sierpnia 2017 r. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK gościł przedstawicieli chińskiej delegacji z Guangdong Pharmaceutical University, School of Traditional Chinese Medicine (Key Laboratory of State Administration of Traditional Chinese Medicine for Production & Development of Cantonese Medicinal Materials).
 
 
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie informujemy, że studenci oraz doktoranci Wydziału Farmaceutycznego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronach...