Aktualności Wydziału Farmaceutycznego

Lider Nauk Farmaceutycznych

Dnia 3 grudnia 2013 roku o godz. 11:00 w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. dr A. Jurasza 2 (aula 35) odbędzie się sesja inauguracyjna Lider Nauk Farmaceutycznych.
ZAPRASZAMY!
szczegóły >>
 
 
Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał prof. dr hab. Piotr Cysewski, pełniący funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczy akt nominacji 11 października 2013 r.

Profesor Piotr Cysewski ukończył studia w 1984 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego wykształcenie chemiczne...
 
 
Folia Medica Copernicana

Folia Medica Copernicana

Profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, została powołana przez Prorektora ds. Collegium Medicum do pełnienia funkcji redaktora naczelnego nowopowstałego czasopisma naukowego Collegium Medicum UMK pt. „Folia Medica Copernicana”.

Czasopismo, o ściśle naukowym charakterze, powstało z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Jacka Kubicy, Dziekana Wydziału Lekarskiego. W skład redakcji poza osobą redaktor naczelnej wchodzą: dr n....
 
 
Nowe uprawnienia Wydziału Farmaceutycznego

Nowe uprawnienia Wydziału Farmaceutycznego

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dniem 29 kwietnia 2013 r. Wydziałowi Farmaceutycznemu przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów została wydana na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz 595 ze zm. Dz. U. z 2005r. nr 164, poz 1365).
 
 

Nominacja profesorska

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 lipca 2013 r. tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Bazylak, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK.

Profesor Grzegorz Bazylak jest absolwentem Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Na tym samym wydziale rozpoczął w 1979 r. działalność naukowo-dydaktyczną w...
 
 

"Top 500 Innovators"

Dr Agnieszka Siomek, adiunkt z Katedry Biochemii Klinicznej, wraz z kolejną grupą 40 laureatów III edycji „Top 500 Innovators” wyruszy 27 maja na dwumiesięczny staż do University of California w Berkeley w USA – jednej
z najlepszych uczelni na świecie.
„Top 500 Innovators” to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce, ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz...
 
 
Oddaj krew - uratuj życie

Oddaj krew - uratuj życie

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych zaprasza wszystkich studentów oraz sympatyków STDL do udziału w akcji zbiórki krwi połączonej z promocją Dnia Diagnosty i diagnostyki laboratoryjnej.

24 maja 2013 r. od godz. 13.00 do 16.00 na ul. Świętojańskiej 20 będziecie mogli oddać krew w specjalnym autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wolontariusze STDL za darmo zmierzą poziom cholesterolu, glukozy, mleczanów w Waszej krwi włośniczkowej....
 
 

„International Focus Programme Final Conference – Health Law”,

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję: „International Focus Programme Final Conference – Health Law”, która odbędzie się w dniach 8-12 maja 2013 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Konferencja jest podsumowaniem trzyletniego Międzynarodowego Programu Wiodącego (IFP) realizowanego przez ELSA. Podczas trzech paneli tematycznych zostaną poruszone zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym, prawem...
 
 
Top 500 Innovators

Top 500 Innovators

Mgr Wiktor Sroka z Katedry i Zakładu Chemii Leków znalazł się w gronie 116 laureatów trzeciej edycji "Top 500 Innovators". To największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego.

Mgr Wiktor Sroka jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum...