Aktualności Wydziału Farmaceutycznego

Stypendia naukowe Baltic Sea Region Program/Visby

Informujemy, że Instytut Szwedzki rozpoczął nabór podań o stypendia naukowe Baltic Sea Region Program/Visby Program dla studentów i naukowców z Polski (a także z Białorusi, Estonii, Gruzji, Łotwy, Litwy, Rep. Mołdawii, Rosji i Ukrainy), którzy w roku akademickim 2013/2014 planują prowadzić badania lub studiować na szwedzkich uczelniach wyższych. Termin składania zgłoszeń upływa 31.01.2013 r. Szczegółowe informacje: http://www.studyinsweden.se/Scholarships/
 
 

Potrójny sukces Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

W tegorocznym konkursie prac dyplomowych Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, na który zgłoszono 12 prac doktorskich i rekordową liczbę 33 prac magisterskich, nagrodzone zostały dwie prace doktorskie i jedna praca magisterska realizowane w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

W grupie prac doktorskich, drugą nagrodę przyznano dr Lenie Nowak - Łoś za pracę pt. „Występowanie czynników prozapalnych i krążących...
 
 
Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia

Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia

Profesor Danuta Rość, kierownik Katedry Patofizjologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, została laureatką Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2012, w kategorii wybitnych osiągnięć w opiece naukowej i dydaktycznej.

Będące uhonorowaniem dorobku naukowo-dydaktycznego statuetki i nagrody finansowe trafiły do najwybitniejszych polskich uczonych i nauczycieli akademickich. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są przyznawane od 2006 r.
Czytaj więcej: Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia
 
 
Profesor Eugenia Gospodarek Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Profesor Eugenia Gospodarek Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Podczas XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, który odbył się w dniach 05-08.09.2012 r. w Lublinie na Walnym Zebraniu Delegatów dokonano wyboru nowych władz. W wyniku tajnych wyborów Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów została dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, prof. UMK - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, natomiast Sekretarzem - dr n. med. Agnieszka Mikucka -...
 
 
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego najlepszą absolwentką UMK

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego najlepszą absolwentką UMK

Najlepszą Absolwentką UMK w roku akademickim 2011/2012 została po raz pierwszy absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK - Pani mgr Katarzyna Bergmann. Jest ona tegoroczną absolwentką kosmetologii II stopnia. Ukończyła również kosmetologię I stopnia i studia magisterskie na kierunku analityka medyczna. Od 2010 r. Katarzyna Bergmann jest studentką studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium...
 
 

Druga Nagroda dla Członków Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej zdobyli Drugą Nagrodę na VII Konferencj Naukowej „Aktualne problemy immunologii doświadczalnej i klinicznej” Olsztyn 24-26 maja 2012 r.
Studentka studiów doktoranckich Małgorzata Wiese oraz student IV roku Analityki Medycznej Marek Andryszczyk w sesji plakatowej zaprezentowali wyniki badań pracy członków SKN przy Katedrze Immunologii CM UMK, którego opiekunem jest dr hab. J. Michałkiewicz prof. UMK. Temat...
 
 

Nagroda dla Członków Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej zdobyli Drugą Nagrodę na 7'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists -Bialystok 2012. Studentka Małgorzata Wiese w sesji Immunologia i Genetyka zaprezentowała wyniki badań pracy członków SKN przy Katedrze Immunologii CM UMK, którego opiekunem jest dr hab. J. Michałkiewicz prof. UMK. Temat wygłoszonego referatu brzmiał: „Immunomodulacyjny wpływ wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego i...
 
 

"Diamentowy Grant" dla studentki kierunku kosmetologia

Katarzyna Bergmann studentka kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym i doktorantka w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum UMK otrzymała "Diamentowy Grant" z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez prof. Barbarę Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Skierowany jest do młodych ludzi, którzy...
 
 

Pierwsza Nagroda dla prezentacji ustnej

Członkowie koła działającego przy Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej CM UMK zdobyli Pierwszą Nagrodę dla prezentacji ustnej zatytułowanej "Chemometryczna analiza porównawcza aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.)" przedstawionej przez Miłosza Wojciecha Sadeckiego na 7'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists Bialystok 2012 (Session: Pharmacy).
http://www.chemiaanalityczna.cm.umk.pl/
 
 
Nasi naukowcy w rankingu najlepszych

Nasi naukowcy w rankingu najlepszych

Prof. dr hab. Ryszard Oliński, Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego i dr hab. Paweł Jaruga znaleźli się w renomowanym rankingu polskich badaczy w dziedzinach badań biomedycznych o najwyższym współczynniku Hirsha (h) z dziedziny biomedycyny, którzy w okresie od stycznia 2000 r. do września 2011 r. opublikowali prace naukowe z h ≥ 20. Ranking opublikowany został w biuletynie Polskiej Akademii Umiejętności (PAUza Akademicka) przez Profesora Andrzeja...