Aktualności Wydziału Farmaceutycznego

Immatrykulacja uczestników studiów doktoranckich, studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego

Immatrykulacja uczestników studiów doktoranckich, studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego

Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2017/2018 dla uczestników studiów doktoranckich oraz studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego odbędzie się 6 października 2017 r. (piątek) o godz. 13:00.
 
 
Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych

Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych

28 września 2017 r. w systemie USOS rozpocznie się rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych dla studentów Collegium Medicum UMK i będzie trwała do 8 października 2017 r.
 
 
Dziekanat nieczynny

Dziekanat nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników, Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego w dniach 18-19 września będzie czynny w godz. od 12:30 do godz. 14:45. Zapraszamy
 
 
Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka na Wydziale Farmaceutycznym

Wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka na Wydziale Farmaceutycznym

12 września 2017 r. w Collegium Medicum UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Jana Pawlaczyka o roli jaką farmaceuta powinien pełnić w systemie ochrony zdrowia oraz o różnicach w systemach kształcenia farmaceutów w Stanach Zjednoczonych oraz krajach europejskich.
 
 
Farmaceuta – zawód z przyszłością

Farmaceuta – zawód z przyszłością

Wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK
Wydział Farmaceutyczny wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu Studiujesz? Praktykuj!”, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekt dotyczący realizacji wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Farmacja. Projekt skierowany jest do studentów V roku kierunku Farmacja i jest programem nastawionym na...
 
 
Delegacja z Chin

Delegacja z Chin

W dniach 3-4 sierpnia 2017 r. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK gościł przedstawicieli chińskiej delegacji z Guangdong Pharmaceutical University, School of Traditional Chinese Medicine (Key Laboratory of State Administration of Traditional Chinese Medicine for Production & Development of Cantonese Medicinal Materials).
 
 
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie informujemy, że studenci oraz doktoranci Wydziału Farmaceutycznego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronach...
 
 
Zarządzanie receptami

Zarządzanie receptami

Katedra Technologii Postaci Leku, po uzyskania pozytywnych efektów w poprzednim projekcie (piktogramy), rozpoczęła badania naukowe w zakresie walidacji kolejnej usługi opieki farmaceutycznej. Tematem badania będzie powtarzanie i zarządzenie receptami dla pacjentów przewlekle chorych będących pod opieką lekarza POZ oraz farmaceutów w aptekach – badanie pilotażowe inspirowane na bazie wzorca International Pharmacy Federation (FIP).
 
 
Najlepszy student /absolwent w roku akademickim 2016/2017

Najlepszy student /absolwent w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo Studenci i Absolewnci Wydziału Farmaceutycznego

Wnioski o przyznanie tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wnioski o wyróżnienie za osiągnięcie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej można składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w terminie do dnia 06.09.2017 r.

Wnioski składane są w formie papierowej i elektronicznej - e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl.
 
 
Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki, obronione w roku akademickim 2015/2016.
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 16 października 2017 r.

Szczegóły dotyczące konkursu >>