Aktualności Wydziału Farmaceutycznego

Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym

Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym się młodym uczonym


Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz trzynasty ogłasza
konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych
uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim
humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
szczegóły konkursu >>123.67 KB
 
 
Rekrutacja do projektu „Farmaceuta - zawód z przyszłością” już trwa!

Rekrutacja do projektu „Farmaceuta - zawód z przyszłością” już trwa!

Przyjdź – Zapisz się – Staż czeka!
Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 r.
Celem projektu jest podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych 54 studentów studiów stacjonarnych kierunku farmacja poprzez udział w wysokiej jakości programie stażowym.
 
 
Kurs cytometrii przepływowej

Kurs cytometrii przepływowej

12 stycznia 2018 r. w godz. 13:30 - 17:30 odbędzie się szkolenie pt: "Wprowadzenie do wielokolorowej cytometrii przepływowej i do sortowania komórek" organizowane przez STDL CM UMK i Pracownię Immunologii Klinicznej i Eksperymentalnej przy Katedrze Immunologii.
 
 
Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe

Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe

JM Rektor UMK przyznał stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom naukowym Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr. hab. Ryszardowi Olińskiemu i dr. hab. Danielowi Gackowskiemu z Katedry Biochemii Klinicznej.
 
 
Ostatnie pożegnanie Profesora Lecha Przyborowskiego

Ostatnie pożegnanie Profesora Lecha Przyborowskiego

Ze smutkiem zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2017 roku zmarł Pan Profesor Lech Przyborowski.

Prof. dr hab. Lech Przyborowski był Kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Leków naszego Wydziału.
Odegrał znaczącą rolę w tworzeniu kierunku farmacja na naszym Wydziale. Do ostatnich tygodni swego życia utrzymywał przyjazne relacje z naszym Wydziałem. Wcześniej Prof. dr hab. Lech Przyborowski był wieloletnim Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Akademii/Uniwersytetu Medycznego w...
 
 
V edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

V edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

Konkurs na najlepszą pracę doktorską o charakterze aplikacyjnym obronioną w latach 2016/2017.
W związku z V edycją konkursu i zgłaszaniem prac doktorskich, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie prac doktorskich, obronionych w latach 2016/2017 do 12 stycznia 2018 r. na adres Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego.
 
 
Stypendia i Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Stypendia i Nagrody Prezydenta Miasta BydgoszczyW związku z informacją zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy, informujemy o możliwości składania wniosków do konkursu o Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów, Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych naukowców oraz nagrodę naukową indywidualną lub zespołową Prezydenta Miasta Bydgoszczy za lata 2016-2017.

Informacja Dziekana >>264.8 KB Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę ...
 
 
Zjazd Zimowy SSPTChem - sukces nie tylko organizacyjny

Zjazd Zimowy SSPTChem - sukces nie tylko organizacyjny

W dniach 8-9 grudnia na Wydziale Farmaceutycznym odbył się ogólnopolski Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego gospodarzem i współorganizatorem było Studenckie Koło Naukowe Chemii Analitycznej.
W takcie zjazdu odbyły się wykłady zaproszonych gości oraz sesja posterowa, która prezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny. Studenci i doktoranci przygotowali 90 posterów. Wśród nagrodzonych za najlepsze prace doświadczalne znalazły się dwie...
 
 
I nagroda dla młodego naukowca z Katedry i Zakładu Mikrobiologii

I nagroda dla młodego naukowca z Katedry i Zakładu Mikrobiologii

Mgr Natalia Wiktorczyk, asystent Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymała I Nagrodę za referat wygłoszony w sesji Nauki Przyrodnicze: Młodzi Naukowcy podczas Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodnich i Medycznych zorganizowanej w Lublinie w dniach 1-3 grudnia 2017 r.
 
 
Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.


Dr n. farm. Piotr Bilski, asystent z Katedry Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Odznaka została przyznana w uznaniu aktywnej pracy na rzecz farmacji polskiej.