rekrutacja dr WF

STDL baner 

lider nauk_farm

Aktualności

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 przyznawane będą w oparciu o przepisy: - rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie...
Praktyki studenckie w RCKiK Bydgoszcz

Praktyki studenckie w RCKiK Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.
Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie RCKiK oraz na pod tym adresem >>
W trakcie praktyk studenci będą mogli...
Studia dla wybitnych

Studia dla wybitnych

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Przyjęta przez Parlament RP wiosną 2015 r. ustawa zostala opoublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 860/2015.
Umożliwia ona...
Najlepszy absolwent, student UMK w roku akademickim 2014/2015

Najlepszy absolwent, student UMK w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu...

Nowe regulacje dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Od dnia 01.07.2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30.06.2015 r. stanowiące regulamin przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z...
Praktyki w administracji rządowej

Praktyki w administracji rządowej

Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Ponad 1 500 urzędów administracji...
Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym

Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym

Na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK zostały utworzone studia doktoranckie w zakresie nauk farmaceutycznych oraz studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych dyscyplinie biologia medyczna. Studia prowadzone będą od roku...
 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15
Budynek F
pokoje 50-53

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

tel. (52) 585-34-00
tel. (52) 585-39-52
tel. (52) 585-35-41
tel. (52) 585-37-01
tel. (52) 585-37-00
fax (52) 585-36-75