STDL baner 

lider nauk_farm

Aktualności

Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora UMK z dnia 07.08.2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK (z późn. zm), uprzejmie proszę wszystkich studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych o wypełnienie...
European Journal of Hospital Pharmacy

European Journal of Hospital Pharmacy

Mgr farm. Piotr Merks, asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku, jest współautorem artykułu opublikowanego na łamach European Journal of Hospital Pharmacy podsumowującego znaczenie wprowadzenia przepisów unijnej Dyrektywy ds. Leków...
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Stypendia Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 przyznawane będą w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za...
Stypendium naukowe Ambasady Francji

Stypendium naukowe Ambasady Francji

Zapraszamy naukowców do udziału w konkursie o stypendium naukowe Ambasady Francji w Polsce za badania z zastosowaniami terapeutycznymi - Prix Galien Polska 2016.
Termin nadsyłania aplikacji: do 30 września 2016 r.
Wyróżniona praca magisterska

Wyróżniona praca magisterska

W trakcie X Przeglądu prac magisterskich z zakresu historii farmacji, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nasz absolwent mgr farm. Dominik Babis zaprezentował...
Najlepszy student /absolwent w roku akademickim 2015/2016

Najlepszy student /absolwent w roku akademickim 2015/2016

Zgodnie z § 20 Zarządzenia nr 55 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, wnioski (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) do tytułu...
Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020

Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020

24 maja 2016 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020. Wybrani zostali:
- Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Kształcenia na Kierunkach Analityka Medyczna, Kosmetologia – prof. dr hab. Eugenia...
Projekt

Projekt "Study Buddy"

Poszukiwani są studenci, którzy chcieliby pomóc studentom zagranicznym przyjeżdzającym do Collegium Medicum w Bydgoszczy w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe informacje >> 177.98 KB
II Edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

II Edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniach 23-24 września 2016 r. we Wrocławiu odbędą się obrady drugiej edycji Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21Farmaceuci w ochronie zdrowia
Regulamin >>>
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 wybrany!

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 wybrany!

Uprzejmie informujemy, że Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 został Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej obecnie pełniący funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

Serdecznie...
 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 15
Budynek F
pokoje 50-53

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

tel. 52 585-34-00
tel. 52 585-39-52
tel. 52 585-35-41
tel. 52 585-37-01
tel. 52 585-37-00
fax 52 585-36-75