Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

- strona w przygotowaniu -dr n. med. Mirosława FelsmannDyrektor Centrum Symulacji Medycznych:
dr n. med. Mirosława Felsmann


adres:
ul. Kurpińskiego 19
85-096 Bydgoszcz

tel.
e-mail:

 Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK realizuje cele i zadania w zakresie wieloprofilowego wdrażania w Collegium Medicum UMK metod nauczania opartych na symulacji medycznej, zgodnie z Programem Rozwojowym Collegium Medicum UMK. (Uchwała nr 119 Senatu UMK z dnia 20 czerwca 2017 r.)Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zostało utworzone w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 1 marca 2016 r. nr POWR.05.03.00-00-0004/15-00 w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE
"Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika" >>


Projekt realizuje: Zespół ds. realizacji projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”