Położnictwo - studia II stopnia

Limit przyjęć 2017/2018     Minimalna liczba punktów 2017/2018  
    studia stacjonarne: 60 osób
    studia niestacjonarne: 60 osób
    studia stacjonarne: 55 pkt.
    studia niestacjonarne: 40


pdfSzczegółowe zasady rekrutacji na położnictwo II stopnia276.49 KBPołożnictwo zdjęcie 1 z zajęćStudia położnictwa niosą ze sobą wiedzę z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Studia II stopnia podnoszą jakość uzyskanej dotąd wiedzy praktycznej, wzbogacając ją o elementy z zakresu administrowania i nadzoru nad opieką położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską.

Położnictwo zdjęcie 2 z zajęć Absolwenci, którzy ukończą II stopień położnictwa mogą liczyć na zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Zostają w pełni przygotowani do wykonywania zawodu położnika, który wdraża najnowsze metody i techniki w wykonywanym zawodzie, a także podejmuje się nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wyznacza kierunki podejmowanych badań naukowych swojej dziedziny.

 >> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.