Inżynieria biomedyczna - studia I stopnia

  Limit miejsc 2016/2017    Minimalna liczba punktów 2016/2017 
45 28,8

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Konkurs świadectw maturalnych
 biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka    poziom rozszerzony, p = 1
 albo
 poziom podstawowy, p = 0,6 

pdfSzczegółowe zasady rekrutacji na Inżynierię biomedyczną211.48 KB

Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się 29 maja 2017 r.INŻYNIER NA UCZELNI MEDYCZNEJ? zdjęcie grupy studentów

Owszem, Inżynieria Biomedyczna jest bowiem nową interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która leży na styku nauk medyczno - biologicznych i technicznych. Zgodnie z opinią  WHO (World Health Organization) zalicza się ją do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Inżynieria biomedyczna opiera się o dwa podstawowe filary. Pierwszy z nich to wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w służbie człowiekowi, a drugi to stymulowanie rozwoju medycyny poprzez dostarczanie odpowiednio zaawansowanych narzędzi i metod badawczych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ W COLLEGIUM MEDICUM UMK W BYDGOSZCZY?

Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uruchomił Inżynierię biomedyczną jako kierunek studiów wyższych. Tym samym otworzył drogę do kształcenia międzyuczelnianego, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Stworzona na bazie dwóch uniwersytetów platforma naukowo-dydaktyczna stała się gwarantem wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kierunku studiów.

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

Obszar Inżynierii Biomedycznej jest bardzo szeroki i znacznie przekracza skalę kompetencji pojedynczych specjalistów. W wyniku tego regułą w tej dziedzinie jest praca w interdyscyplinarnych zespołach, łączących, na przykład, elektroników, informatyków, specjalistów od technologii materiałowych i farmaceutów. Wszechstronność i interdyscyplinarność Inżynierii biomedycznej pozwoli absolwentom studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku użytkowników sprzętu medycznego. Odnajdą się oni na stanowiskach związanych z technologią przesyłania danych, do pracy na stanowisku inżyniera medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych i sektorze zaawansowanych technologii. Znaczenie inżynierii biomedycznej jako nauki wspomagającej wiedzę medyczną jest zauważane i doceniane przez kraje wysoko rozwinięte, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę ciągle rośnie.