Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej Kurylak rekrutacja 2017 2018.3

obsługa administracyjna: mgr Anna Mattya

adres: 85-067 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41 
e-mail: mattyaa@cm.umk.pl

SPRAWY OGÓLNE:

 


ROK AKADEMICKI 2017/2018

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:


 
INFORMACJE BIEŻĄCE
 
Wybory jednego przedstawiciela Wydziału Nauk o Zdrowiu do Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pomoc materialna dla doktorantów – decyzje dot. stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendiów socjalnych
Informujemy, że w dniach 07-08.12.2017 r.  oraz 11.12.2017 r. w godz. 9.00-14.00  w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu (pok. 18) wydawane będą decyzje w sprawie przyznania w/w stypendiów w roku akademickim 2017/2018.
1. Student zobowiązany jest do osobistego odbioru decyzji;
2. Podczas odbioru decyzji student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Wzór oświadczenia:  https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/Z7triv/146_Zal_nr_1_zmiana_2017.pdf
3. Wypłata nastąpi wyłącznie dla osób, które odbiorą decyzję i złożą uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

Stypendium projakościowe - decyzje
Informujemy, że w dniach 29-30.11.2017 r.,  01.12.2017 r.  w godz. 9.00-14.00 oraz w dniu 02.12.2017 r. w godz. 8.00-12.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu (pok. 18) wydawane będą decyzje w sprawie przyznania stypendium projakościowego w roku akademickim 2017/2018.
Nieodebranie decyzji spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.
Stypendium doktoranckie - decyzje
Informujemy, że w dniach 13, 14, 16, 17.11.2017 r. w godz. 9.00-14.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu (pok. 18) wydawane będą decyzje w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018.
Nieodebranie decyzji spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.
17 października 2017 r. zapraszamy uczestników studiów doktoranckich w Collegium Medicum UMK na zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawiciela do Senatu UMK.
pdfogłoszenie wyborcze553.83 KB

UWAGA !!! 
DOKTORANCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 173 Rektora UMK z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego, w dniach 09-14.10.2017 r. doktoranci, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego proszeni są o pojawienie się w dziekanacie WNoZ, celem zapoznania się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich oraz wniesienie ewentualnych uwag.


Immatrykulacja uczestników I roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uprzejmie informujemy, że 16 października 2017 r. o godz. 11.00 w auli A-B (budynek A, przy ul. Jagiellońskiej 13-15) będzie miała miejsce uroczysta immatrykulacja.
Po immatrykulacji o godz. 12.15 odbędzie się spotkanie organizacyjne (sala lustrzana – budynek A) z Panem prof. dr hab. Andrzejem Kurylakiem - Kierownikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz szkolenie z systemu USOS. Obecność na immatrykulacji, spotkaniu organizacyjnym oraz szkoleniu jest obowiązkowa.
 

Projekt badawczy remEmotionsdocxrekrutacja kandydaktów na stanowisko asystenta kierownika projektu>>13.91 KB


Program konkursowy dla doktorantów uczelni medycznych zrzeszonych w KRAUM

Szczegółówe informacje>>1.17 MB


 docxWNoZ: Zgłoszenie kierunku badań – studia doktoranckie do dnia 12.05.2017 r. 269.15 KB


 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:


 

ROK AKADEMICKI 2015/2016

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:

 

 

ROK AKADEMICKI 2014/2015

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:

 
 


ROK AKADEMICKI 2013/2014

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu: