Studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
sekretariat: mgr Katarzyna Pruszkiewicz
adres: 85-067 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 13
tel. (52) 585-33-94 
e-mail: sdoktoranckie@cm.umk.pl  

DODATKOWA REKRUTACJA
NA STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE LEKARSKIM
ROK AKADEMICKI 2017/2018

obrazek dekoracyjny - rekrutacja wydział lekarski

REKRUTACJA

NA STUDIA DOKTORANCKIE
NA WYDZIALE LEKARSKIM

   Rok akademicki 2017/2018 >>  

 

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW


 AKTUALNOŚCI


 

  1. pdfRegulamin Studiów Doktoranckich - obowiązuje od 01.10.2012 r.292.21 KB
  2. Regulamin Studiów Doktoranckich
  3. PRZEWODY DOKTORSKIE - seminarium doktoranckie >>