Pracownia Biologii Komórki i Genetyki

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz

tel. (52) 585-37-37
fax (52) 585-37-42

Pracownia Biologii Komórki i Genetyki

Pracownicy:Działalność dydaktyczna:

  • wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Biologia i genetyka” dla pierwszego roku kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmacji
  • prowadzenie prac magisterskich


Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1. Wpływu genów na reakcje organizmu po ekspozycji na różnorodne czynniki biologiczne, chemiczne i farmakologiczne
  2. Poszukiwanie biomarkerów służących do oceny stopnia narażenia na w/w czynniki oraz biomarkerów wrażliwości
  3. Analiza parametrów biochemicznych, m.in. aktywności enzymów antyoksydacyjnych i lizosomalnych, które mogą być traktowane jako biomarkery, w stanach fizjologicznych i patologicznych.