Pracownia Biologii Komórki i Genetyki

dr hab. n. med.
Dorota Olszewska-Słonina

Kierownik Pracowni

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz

tel. (52) 585-37-37
fax (52) 585-37-42

Pracownia Biologii Komórki i Genetyki

Pracownicy:

 • Dr hab. n. med. Dorota Olszewska-Słonina – kierownik Pracowni, adiunkt
  e-mail: dorolsze@cm.umk.pl  
  tel. (052) 585-38-21

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Anna Cwynar


Działalność dydaktyczna:

 • wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Biologia i genetyka” dla pierwszego roku kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmacji
 • prowadzenie prac magisterskich


Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 1. Wpływu genów na reakcje organizmu po ekspozycji na różnorodne czynniki biologiczne, chemiczne i farmakologiczne
 2. Poszukiwanie biomarkerów służących do oceny stopnia narażenia na w/w czynniki oraz biomarkerów wrażliwości
 3. Analiza parametrów biochemicznych, m.in. aktywności enzymów antyoksydacyjnych i lizosomalnych, które mogą być traktowane jako biomarkery, w stanach fizjologicznych i patologicznych.


Niektóre publikacje naukowe:

 1. Olszewska-Słonina D., Woźniak A. Aktywność katepsyny D i alfa-1-antytrypsyny u osób z nadwagą i otyłością poddanych diecie i treningowi Nordic Walking. W: Sport i wychowanie zdrowotne. Pod red. M. Jurgielewicz-Urniaż. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2011, s. 155-176.
 2. Olszewska-Słonina D. 2011. Editorial comments to paper published in this issue on pgs. 140-143 (“Is there a link between soft drinks and erectile dysfunction?”). Centr. Eur. J. Urol., 64(3), 139.
 3. Olszewska-Słonina D., Mątewski D., Czajkowski R., Olszewski K., Woźniak A., Odrowąż-Sypniewska G., Lis K., Musiałkiewicz D., Kowaliszyn B. 2011. The concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and activity of paraoxonase in blood of patients with osteoarthrosis after endoprosthesis implantation. Med. Sci. Mon., 17(9), CR498-504
 4. Drewa T., Olszewska-Słonina D., Chłosta P. 2011. Testosterone replacement therapy in obese males. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 68(5), 623-627.
 5. Olszewska-Słonina D., Mątewski D., Czajkowski R., Drewa G., Woźniak A., Rajewski P., Olszewski K., Zegarska B. 2010. Oxidative equilibrium in prophylaxis of joint degenerative changes: an analysis of pre- and postoperative activity of antioxidant enzymes in patients with hip and knee osteoarthrosis. Med. Sci. Mon.16(5), CR238-245.
 6. Olszewska-Słonina D., Czajkowski R., Rajewski P., Woźniak A., Hagner-Derengowska M., Hagner W. 2010. Parametry antropometryczne i biochemiczne pacjentów z otyłością poddanych diecie i treningowi Nordic Walking. Med. Metabol.1, 27-37.
 7. Olszewska-Słonina D., Styczyński J., Czajkowski R., Drewa T., Musiałkiewicz D. 2007. Cell cycle, melanin contents and apoptosis processes in B16 and C1S91 mouse melanoma cells after exposure to cytostatic drugs. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 63, 5, 469-478.
 8. Styczyński J., Wysocki M., Debski R., Czyzewski K., Kolodziej B., Rafinska B., Kubicka M., Koltan A., Koltan S., Pogorzala M., Kurylak A., Olszewska-Słonina D., Balwierz W., Juraszewska E., Wieczorek M., Olejnik I., Krawczuk-Rybak M., Kuzmicz M., Kowalczyk J., Stefaniak J., Badowska W., Sonta-Jakimczyk D., Szczepanski T., Matysiak M., Malinowska I., Stanczak E. 2007. Predictive value of multidrug resistance proteins and cellular drugresistance in childhood relapsed acute lymphoblastic leukemia. J. Cancer Res. Clin. Oncol., 133, 875-893.
 9. Zielaskowska J., Olszewska-Słonina D. 2006. Polimorfizm paraoksonazy a procesy fizjologiczne i patologiczne. Adv. Clin. Exp. Med., 15, 6, 1073-1078.
 10. Styczynski J.*, Olszewska-Slonina D.*, Kolodziej B., Napieraj M., Wysocki M. 2006. Activity of bortezomib in glioblastoma. Anticanc. Res., 26(6), 4499-4504. * both authors contributed equally to the study
 11. Olszewska-Słonina D., Drewa T. 2006. Hodowla komórek, inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Część I. Wiad. Lek. , 59 (7-8), 585-589.
 12. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Styczyński J., Czajkowski R. 2006. Hodowla komórek, inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Część II. Wiad. Lek., 59 (9-10), 732-737.
 13. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Styczyński J., Czajkowski R. 2006. Komórki niezróżnicowane - źródła i plastyczność. Adv. Clin. Exp. Med., 15 (3), 497-503.
 14. Drewa T., Wolski Z., Gałązka P., Olszewska-Słonina D., Musiałkiewicz D., Czajkowski R. 2006. Lack of local anesthetic properties of lidocaine gel in an experimental model. Urol. Int., 76 (4): 359-363.
 15. Olszewska-Słonina D., Styczyński J., Drewa T., Olszewski K., Czajkowski R. 2005. B16 and Cloudman S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after dacarbazine treatment. Acta Pol. Pharm. Drug Res., 62 (6): 473-483.
 16. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Czajkowski R., Olszewski K. 2004. Effect of adriblastin on viability, cell cycle and apoptosis of B16 and Cl S91 mouse melanoma cells in vitro Acta Pol. Pharm. Drug Res., 61(6): 439-445.
 17. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Styczyński J., Olszewski K., Musiałkiewicz D. 2004. B16 and Cl S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after vincristin treatment in vitro. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 61(2): 115-123
 18. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Musiałkiewicz D., Olszewski K. 2004. Comparison of viability of B16 and Cl S91 cells in three cytotoxicity tests: cells counting, MTT and flow cytometry after cytostatic drug treatment. Acta Pol. Pharm. Drug Res., 61(1): 31-37
 19. Drewa T., Olszewska-Słonina D., Woźniak A., Styczyński J., Drewa G., Szłyk E., Łakomska A., Kobe J., Czajkowski R. 2003. Influence of novel platinum compound; cis-dichloro (dimethylsulphoxide) (1-beta-D-rybofuranosyl-1,2,4-triazolo-3-carboxyamide) platinum (II) – “Pt-RIB-1” on cell cycle and apoptosis in ClS91 and B16 mouse melanoma in vitro. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 61(1): 39-53.
 20. Olszewska-Słonina D., Drewa T., Sopońska M., Olszewski K., 2003. Wpływ prostaglandyn na przerzuty nowotworowe. Pol. Merk. Lek., XV, 89, 471-475.
 21. Wolski Z., Drewa T., Woźniak A., Olszewska-Słonina D., Styczyński J. 2003. Ocena ekspresji białka błonowego FAS (CD95, APO-1) w hodowli pierwotnej komórek nabłonka stercza u chorych z łagodnym rozrostem i rakiem przy użyciu cytometru przepływowego. Urologia Polska 56/2, 23-27.
 22. Tafil-Klawe M., Woźniak A., Drewa T., Ponikowska I., Drewa J., Drewa G., Włodarczyk K., Olszewska D., Klawe J., Kozłowska R. 2002. Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patients with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis. Med. Sci. Monit. 8(7): CR520-525.
 23. Drewa T., Olszewska D., Woźniak A. 2002. Znaczenie zaprogramowanej śmierci komórki w patogenezie chorób człowieka. Pol. Merk. Lek., XII, 70, 336-341.
 24. Olszewska D.M., Drewa T.A., Woźniak A. 2001. The influence of alcohol, tobacco smoking and beverages on some mechanisms of carcinogenesis and formation of metastases. Onkol. Pol., 4, 2 , 91-96.
 25. Drewa T., Woźniak A., Drewa G., Olszewska D., Woźniak B., Wysocki M., Szłyk E., Łakomska A. 2001. Effect of novel platinum complexes on survival rate of B16 and ClS91 melanoma cells and oxidation stress in vitro. (Wpływ nowych kompleksów platyny na przeżywalność komórek czerniaka B16 i ClS91 i stres oksydacyjny in vitro). Med. Sci. Mon., 7(4): 680-686.
 26. Drewa T., Woźniak A., Olszewska D., Szłyk E., Łakomska A., Mila-Kierzenkowska C., Czajkowski R. 2001. The in vitro study of influence of four novel platinum compounds on rodent melanoma cells. Acta Pol. Pharmaceutica – Drug Res., 58(3): 169-174.
 27. Olszewska D., Drewa T., Makarewicz R., Drewa J., Woźniak A., Maciak R. 2001. Znaczenie katepsyny B i D w procesach fizjologicznych i patologicznych oraz procesach nowotworowych. Pol. Merk. Lek., 10(55): 65-70.
 28. Drewa T., Olszewska D., Makarewicz R., Drewa J., Woźniak A., Maciak R., Kowalke K. 2001. Znaczenie katepsyny B i D i ich inhibitorów w procesach nowotworowych. II (The significance of cathepsin B and D and their inhibitors in cancer diseases). Pol. Merk. Lek. , XI, 61: 88-90.
 
 
 

znaukidobiznesu2 baner2
 

sklepLink

rekrutacja baner
 
Fundusze Unijne

konkurs rekrutacyjny
 
twojdna.pl

med sroda
 
facebookyoutube