Nowy termin składania wniosków na konkursy NCN: OPUS 13, PRELUDIUM 13


>> wnioski do 8 czerwca 2017 r. <<

W związku z problemami technicznymi i opóźnieniem w uruchomieniu formularzy w systemie OSF termin składania wniosków w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą CM został przesunięty na dzień 8 czerwca 2017 roku.
 
 

Nowe konkursy NCN: OPUS 13, PRELUDIUM 13


>> wnioski do 1 czerwca 2017 r. <<

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosków prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi poszczególnych konkursów.
 
 

Nowy konkurs NCN: MINIATURA 1


od 4 maja do 31 grudnia 2017 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ciągły MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe.
Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w linku: GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
 
 

Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich


Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2016 roku albo całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wybitnych nauczycieli akademickich przechodzących na emeryturę.

Wnioski należy składać w terminach ustalonych przez wydziały.
 
 
 

Oświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych


>> do 15 lipca 2016 r. <<

Wszyscy pracownicy
naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na wydziałach Collegium Medium, winni złożyć obowiązkowe OŚWIADCZENIA o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych dot. 2016 r. do 15 lipca 2016 r.
 
 

Granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii zawieszone


Przyjmowanie wniosków
o granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii, utworzone w ramach grantów Rektora uległo zawieszeniu do odwołania.