Obowiązkowe sprawozdanie z zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.


>> do 20 grudnia 2017 r. <<


20.12.2017 r. upływa termin składania w Dziale Nauki CM obowiązkowych sprawozdań z zadań badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.
szczegóły >>
 
 

Nowe konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14


>> wnioski do 1 grudnia 2017 r. <<

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosków prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi poszczególnych konkursów.
 
 
 

Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich


Konkurs o Nagrody i Wyróżnienia Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w 2016 roku albo całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wybitnych nauczycieli akademickich przechodzących na emeryturę.

Wnioski należy składać w terminach ustalonych przez wydziały.
 
 

Granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii zawieszone


Przyjmowanie wniosków
o granty badawcze UMK oraz stypendia na pisanie monografii, utworzone w ramach grantów Rektora uległo zawieszeniu do odwołania.