Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

  1. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW >>

  2. docProcedura wystawienia faktury za opłatę szkolenia specjalizacyjnego >>25.00 KB

  3. docDruk do wystawiania faktury >>27.00 KB

  4. docxWniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego >>16.72 KBZAKŁAD KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK

ogłasza nabór na szkolenia i kursy według nowych przepisów prawnych

Szkolenie
  specjalizacyjne  
      Kursy 
  kwalifikacyjne  
       Kursy
 specjalistyczne  

 

kkkkkk

BEZPŁATNE KURSY
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15
na realizację projektu pt.
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK
w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
- Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

czytaj więcej >> 

docxWniosek o dopuszczenie do kursu w ramach Projektu pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi” – pobierz58.28 KB
docxZaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz wzór48.7 KBPierwsza edycja kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych >>W razie pytań, chętnie pomożemy:

Szczegółowych informacji udziela
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. 52 585-58-29, 52 585-58-30

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

·           osobiście

·           pocztą elektroniczną na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl
lub

·           przesyłać pocztą na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
  ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

Informujemy, że szkolenia specjalizacyjne oraz kursy rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
 
Zajęcia stażowe realizowane będą w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.
 
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem.
 

Na wniosek zainteresowanych
  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO NA MIESIĘCZNE RATY BEZ OPROCENTOWANIA.

Uruchomienie pozostałych specjalizacji i kursów uzależnione jest od zainteresowania i zatwierdzenia programów przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na szkolenia na obowiązującym wniosku
docpobierz wniosek >>
33.00 KB

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zastrzega sobie możliwość:

·           organizacji szkoleń za częściową odpłatnością od każdego uczestnika szkolenia,

·           odwołania poszczególnych kursów w przypadku braku środków finansowych lub małej liczby zgłoszeń.

MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ 100% ZDAWALNOŚCIĄ EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH!  
GWARANTUJEMY 100% ZADOWOLENIA!Zapraszamy do śledzenia naszej strony Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Collegium Medicum UMK na FACEBOOKU, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o szkoleniach oraz kursach.