Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

ZAKŁAD KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK

prowadzi szkolenia i kursy według nowych przepisów prawnych

 

Szkolenie
  specjalizacyjne  
      Kursy
   kwalifikacyjne  
 
      Kursy
 specjalistyczne  

 logo
BEZPŁATNE KURSY
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15
na realizację projektu
„Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK
w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”
- Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

>> INFORMACJE O BEZPŁATNYCH KURSACH <<Informujemy o trwającym naborze
 
 kandydatów na dofinansowane z Ministerstwa Zdrowia szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

UWAGA!!!
Zmiany w wytycznych dla kandydatów na szkolenia specjalizacyjne – możliwość ukończenia wymaganych kursów do czasu rozpoczęcia zajęć stażowych

KOMUNIKAT
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 25.08.2016 r. w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych.

W związku z napływającymi informacjami o trudnościach w spełnieniu warunku dopuszczenia na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny, jakim jest legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu określonych kursów specjalistycznych na etapie postępowania kwalifikacyjnego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, poniżej przedstawia co następuje:

W celu ułatwienia podjęcia kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne, kursy specjalistyczne wskazane w założeniach organizacyjno-programowych szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego nie muszą stanowić warunku wstępnego dopuszczenia do danego rodzaju kształcenia.

Warunek ten musi zostać spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych, realizowanych w ramach danej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego, przedłożeniem Organizatorowi kształcenia zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych pdfczytaj więcej (załącznik) 139.38 KB

Termin składania dokumentów – do 30.09.2016 r.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na BEZPŁATNE szkolenia specjalizacyjne >>  1. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW >>

  2. docProcedura wystawienia faktury za opłatę szkolenia specjalizacyjnego >>25.00 KB

  3. docDruk do wystawiania faktury >>27.00 KB

  4. docxWniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego >>16.72 KBSzczegółowych informacji udziela
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. 52 585-58-29, 52 585-58-30DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

·           osobiście

·           pocztą elektroniczną na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl
lub

·           przesyłać pocztą na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
  ul. Techników 3, 85-801 BydgoszczInformujemy, że szkolenia specjalizacyjne oraz kursy rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.
 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
 
Zajęcia stażowe realizowane będą w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.
 
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem.
 

Na wniosek zainteresowanych
  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO NA MIESIĘCZNE RATY BEZ OPROCENTOWANIA.

Uruchomienie pozostałych specjalizacji i kursów uzależnione jest od zainteresowania i zatwierdzenia programów przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na szkolenia na obowiązującym wniosku
docpobierz wniosek >>
33.00 KB

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zastrzega sobie możliwość:

·           organizacji szkoleń za częściową odpłatnością od każdego uczestnika szkolenia,

·           odwołania poszczególnych kursów w przypadku braku środków finansowych lub małej liczby zgłoszeń.

MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ 100% ZDAWALNOŚCIĄ EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH!  
GWARANTUJEMY 100% ZADOWOLENIA!Zapraszamy do śledzenia naszej strony Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Collegium Medicum UMK na FACEBOOKU, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o szkoleniach oraz kursach.