Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 1. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW >>

 2. docProcedura wystawienia faktury za opłatę szkolenia specjalizacyjnego >>25.00 KB

 3. docDruk do wystawiania faktury >>27.00 KB

 4. docxWniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego >>16.72 KB


ZAKŁAD KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY

ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

 • pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych
 • pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

Istnieje możliwość dofinansowania ze środków budżetowych Ministerstwa Zdrowia.

Ostatnia możliwość udziału w szkoleniach specjalizacyjnych na dotychczasowych obowiązujących zasadach (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.)

Wnioski można składać wraz z załącznikami do 15.07.2015 r.
Planowany termin zajęć: 22.08.2015 r.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (ksero)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (wymagany minimum 2-letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 • oświadczenie stwierdzające, że w ciągu ostatnich 5 lat osoba składająca wniosek nie brała udziału w szkoleniu specjalizacyjnym dofinansowanym ze środków Ministerstwa Zdrowia
  docWzór oświadczenia47 KBW razie pytań, chętnie pomożemy:

Szczegółowych informacji udziela
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. (52) 585-58-29, (52) 585-58-30

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

·           osobiście

·           pocztą elektroniczną na adres:   zkpodyppiel@cm.umk.pl
lub

·           przesyłać pocztą na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
  ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

Informujemy, że szkolenia specjalizacyjne oraz kursy rozpoczną się po zebraniu odpowiedniej liczby osób.  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
 
Zajęcia stażowe realizowane będą w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających określone kryteria jakości kształcenia.
 
Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z regulaminem.
 

Na wniosek zainteresowanych
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO NA MIESIĘCZNE RATY BEZ OPROCENTOWANIA.

Uruchomienie pozostałych specjalizacji i kursów uzależnione jest od zainteresowania i zatwierdzenia programów przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na szkolenia na obowiązującym wniosku
docpobierz wniosek >>
33.00 KB

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zastrzega sobie możliwość:

·           organizacji szkoleń za częściową odpłatnością od każdego uczestnika szkolenia,

·           odwołania poszczególnych kursów w przypadku braku środków finansowych lub małej liczby zgłoszeń.

MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ 100% ZDAWALNOŚCIĄ EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH!  
GWARANTUJEMY 100% ZADOWOLENIA!Zapraszamy do śledzenia naszej strony Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Collegium Medicum UMK na FACEBOOKU, gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje o szkoleniach oraz kursach.