Projekty realizowane

doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

Centrum Symulacji Medycznych

ksztalcenie pielegn