Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych...

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych...

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie dostosowania budynku dydaktycznego patomorfologii przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 

Oferty należy składać do 30 marca 2018 r. do godz. 10:00

Szczegółowe informacje:
Dział Remontów i Inwestycji CM
mgr inż. Michał Goszczycki
e-mail: michal.goszczycki@cm.umk.pl
tel. 52 585-33-44