Planowanie i realizacja zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

CSM: Sala umiejetności chirurgicznych Szanowni Państwo – pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy w semestrze letnim mają zaplanowane zajęcia do realizacji w warunkach symulowanych:

 1. Zapraszamy do zarejestrowania tych zajęć w Systemie Rezerwacji Sal dokonując wyboru Sali oraz zaznaczając datę i godziny realizacji zajęć.

  pdfKrótka instrukcja do rejestracji788.78 KB

  W razie problemów proszę o kontakt michal.wisniewski@cm.umk.pl   

 2. Instruktorzy i technicy symulacji przygotują zarówno salę jak i symulator do zaplanowanych przez Państwa zajęć pod warunkiem dostarczenia minimum na dwa dni przed zajęciami scenariusza klinicznego według szablonu

  docSzablon scenariusza 251.5 KB

  Scenariusz należy przesłać na adres oleg.mackiw@cm.umk.pl 

 3. Instruktorzy symulacji medycznej służą w wolnym czasie pomocą dla nauczycieli, którzy nie mieli możliwości brania udziału w szkoleniach z zakresu prowadzenia zajęć na podstawie scenariuszy z symulatorem wysokiej wierności. Na spotkania szkoleniowe można umawiać się telefonicznie lub e-mailowo.
  Numery telefonów i adresy e-mailowe do instruktorów CSM >>Przedmioty i minimalny wymiar godzin, które powinny być zrealizowane w salach CSM – zgłoszone do realizacji we wniosku o dofinansowanie w projekcie „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK”

WYDZIAŁ LEKARSKI - KIERUNEK LEKARSKI

  Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim  
w roku akademickim 2017/2018

I-V rok
     rok     przedmiot  minimum/max dla 1 grupy 
I rok  Pierwsza pomoc medyczna 12
II rok  Podstawy medycyny Klinicznej 3 /
III rok  Propedeutyka chirurgii 3 / 12
III rok  Propedeutyka chorób wewnętrznych 4 / 6
III rok  Propedeutyka chorób dzieci 4 / 6
IV rok  Medycyna ratunkowa 4 / 12
IV rok  Chirurgia 4 / 6
IV rok  Choroby wewnętrzne - kardiologia 3 / 6
IV rok  Laryngologia 2
IV rok  Ginekologia 4 / 6
IV rok  Pediatria 4 / 6
V rok  Anestezjologia i Intensywna Terapia 3 / 12
V rok  Chirurgia naczyń 2 / 6
V rok  Chirurgia onkologiczna 2 / 6
V rok  Torakochirurgia 2 / 3
V rok  Neurochirurgia 2 / 6
V rok  Ginekologia i położnictwo 3 / 6
V rok  Pediatria 4 / 6
V rok  Urologia 2 / 3

  Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim  
VI rok
Przedmiot Liczby godzin w CSM/grupę dziekańską
 Choroby wewnętrzne 6
 Chirurgia 6
 Pediatria 6
 Ginekologia 8
 Medycyna ratunkowa  12