Ponad milion złotych na szkolenia dla studentów!

studenci CM UMK przed Szpitalem Uniwersyteckim nr 1Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Rozwój Kompetencji nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.228.650 zł

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2017 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 r.
Realizację projektu prowadzi Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM.

Projekt skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 1 sierpnia 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r. Szczegóły dotyczące rekrutacji ukażą się wkrótce na stronie Wydziału Lekarskiego.

Więcej informacji o projekcie „Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” >>