Studenci i doktoranci niepełnosprawni

Koordynacją spraw dotyczących studentów i doktorantów Collegium Medicum UMK z orzeczoną niepełnosprawnością zajmuje się mgr inż. Ewa Niemielewska.

W ramach prowadzonych działań na rzecz wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych, realizowane będą następujące zadania:

  • informowanie o dostępności infrastruktury technicznej danego kierunku studiów dla osób określonej niepełnosprawności,
  • organizacja pomocy w zapewnianiu bieżących konsultacji z lekarzami specjalistami, zajęć rehabilitacyjnych,
  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zadanie związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia,
  • pomoc kandydatom podczas procesu rekrutacji,
  • współpraca z pozauczelnianymi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Kontakt:
mgr inż. Ewa Niemielewska
tel. 52 585-33-49
e-mail: ewa.niemielewska@cm.umk.pl 

W celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszą informację drogą telefoniczną lub mailową.



 dostepnosc obiektow ikona pomoc materialna ikona 


 
SPRAWY BIEŻĄCE




AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" oferujący osobom niepełnosprawnym pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe i doktoranckie). Terminy przyjmowania wniosków:

  • 7-30 marca 2018 r. na rok 2017/2018
  • 10 września - 10 października 2018 r. na rok 2018/2019

pdfInformacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie571.81 KB



TEKA - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM W ZDOBYCIU ZATRUDNIENIA

pdfPorozumienie TEKA z Uczelniami.pdf268.77 KB
pdfTEKA plakat.pdf1.85 MB
doculotka kujawsko pomorskie.doc61 KB
pdfulotka TEKA.pdf8.1 MB



Ankieta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Zachęcamy wszystkich niepełnosprawnych studentów i doktorantów Collegium Medicum w Bydgoszczy do wypełnienia ankiety dotyczącej wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Uczelnia w trosce o dostosowaniu oferty kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami planuje m.in. doposażyć sale dydaktyczne, stworzyć wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, przeprowadzić szkolenia z zakresu aktywności na rynku pracy, wspomagania sprawności ruchowej, kursów językowych.

Wyniki ankiety pozwolą poznać Wasze potrzeby i oczekiwania, tak aby Uczelnia mogła jak najlepiej przygotować się do przyszłych zakupów oraz podjąć działania, służące zwiększeniu samodzielności i komfortu studiowania w Collegium Medicum.

Aby wypełnić anonimową ankietę należy wejść na podaną niżej stronę:

www.niepelnosprawni.cm.umk.pl

Na wypełnione ankiety czekamy do 30 czerwca 2017 r.