Delegacje

  1. Obowiązkiem pracownika (studenta) jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.
  2. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie będzie możliwe, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanych wydatkach i przyczynach braku jego udokumentowania.
  3. Obowiązkiem pracownika (studenta) jest rozliczenie kosztów podróży w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży.

 

Dane do faktury:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 879 017 72 91

 

UWAGA:

  • prośby o wydanie delegacji należy składać w dziekanacie WL (Pani Paulina Halman – pokój nr 9) najpóźniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem,
  • studenci – w celu rozliczenia delegacji zobowiązani są złożyć w Dziekanacie WL wypełnioną delegację wraz z załączonymi biletami oraz listą studentów uczestniczących w podróży/zajęciach potwierdzoną przez prowadzącego zajęcia i pracownika dziekanatu WL (pokój nr 6)

 


pdfZarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu59.97 KB

Zarządzenie obowiązujące od 02.11.2015 r.:
pdfZarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 października 2015 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu232.6 KB