Pomoc materialna dla studentów

grafika ilustracyjnaSkład komisji stypendialnej WNoZ:

 • Przewodniczący: Patryk Łaźniak patryklazniakkomisjastypwnoz@gmail.com
 • Dominika Malinowska
 • Katarzyna Pawlucha
 • mgr Justyna Szcześniak (pracownik Dziekanatu WNoZ)
 • mgr Maciej Fudziński (pracownik Dziekanatu WNoZ)DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

 Miejsce składania wniosków: ul. Jagiellońska 13-15, Budynek F, sala 82 - III pietro 
 

docHarmonogram pracy Wydziałowej Komisji Stypendialnej>>24 KB


GENERATOR WNIOSKÓW
 
INFORMACJA DOT. GENERATORA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
 
TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW
Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi w dniu 11.10.2017 r. został uruchomiony. Generator będzie otwarty do dnia 30 czerwca 2018 r. z wyjątkiem generatora wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, który zamknięty zostanie dnia 14 października o godzinie 14:00.
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach zgodnie z harmonogramem (dostępne na stronie WNoZ- pomoc materialna dla studentów).
 
Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 
Od listopada br., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Działu Dydaktyki ul. Jagiellońska 13, budynek A, p. 11-12 (II piętro)


UWAGA!

 1. Student zobowiązany jest do osobistego odbioru decyzji.
 2. Podczas odbioru decyzji student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.
 3. Wypłata nastąpi wyłącznie dla osób, które odbiorą decyzję i złożą uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
  obowiązujący wzór oświadczenia
 4. W czasie trwania w/w dyżurów Wydziałowa Komisja Stypendialna nie będzie przyjmowała nowych wniosków.
docInformacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>