Procedura ukończenia studiów wyższych

Warunki ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia

jpgUchwała Nr 73/2016 Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie obowiązku przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej) od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kosmetologia studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) pierwszego stopnia641.13 KB 

 • pdfAnkieta "Badanie losów absolwentów"191.45 KB

 • W związku z nowymi formularzami wniosków o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski, studenci ostatniego roku studiów winni przesłać na adres: marzena.sowa@cm.umk.pl  (w celu weryfikacji poprawności tłumaczenia) następujące informacje:
  - imię i nazwisko,
  - kierunek studiów,
  - numer indeksu,
  - studia licencjackie / magisterskie,
  - studia dzienne / wieczorowe / zaoczne,
  - tytuł pracy w języku polskim,
  - tytuł pracy w języku angielskim.