Ubezpieczenie OC i NNW

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2015.618 z późn.zm.), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnikom studiów doktoranckich zaleca się wykupienie dobrowolnego  ubezpieczenia OC i NNW.
Osoby zainteresowane ubezpieczeniem;           

  • OC /Odpowiedzialność Cywilna/
  • NNW /Następstw Nieszczęśliwych Wypadków/


mogą opłacić składkę ubezpieczeniową (InterRisk , Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) w Klubie Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.  

Szczegóły dotyczące godzin przyjęć oraz warunków ubezpieczenia >>>