Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich - dziedzina nauki farmaceutyczne

mgr Krzysztof Goryński

 

mgr Tomasz Siódmiak

 

mgr Bartłomiej Kubiak

 

mgr Łukasz Pałkowski

 

mgr farm. Joanna Ronowicz


mgr Renata Paprocka

 

mgr Wiktor Dariusz Sroka

 

mgr inż. Maciej Przybyłek

 

mgr Paulina Szatkowska - Wandas

 

mgr Elżbieta Kuriata

 

mgr Piotr Merks