Terminarz Rad Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018

 • 20.09.2017
 • 25.10.2017
 • 15.11.2017
 • 13.12.2017
 • 17.01.2018
 • 28.02.2018
 • 21.03.2018
 • 18.04.2018
 • 16.05.2018
 • 06.06.2018
 • 27.06.2018

W sytuacji spraw pilnych lub dużego nagromadzenia spraw do rozpatrzenia przez Radę, mogą być wyznaczone dodatkowe terminy posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego.