Warsztaty Współpraca nauki z biznesem. Jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje Projekt Nauka a biznes czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest zachęcenie przedstawicieli świata nauki i biznesu do nawiązywania i rozwoju współpracy.
W ramach projektu organizujemy 2 jednodniowe bezpłatne warsztaty Współpraca nauki z biznesem. Jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły, podczas których doktoranci, naukowcy i studenci dowiedzą się, jakie korzyści wynikają z wdrażania innowacyjnych pomysłów, jak chronić wyniki swoich prac, jakie są potrzeby przedsiębiorców oraz oczekiwania wobec naukowców.
Warsztaty odbędą się w dniach 20 i 21 października (9:00-14:15)w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi.
Zapraszamy do udziału w warsztatach słuchaczy studiów doktoranckich oraz prosimy o rozpowszechnienie informacji na Wydziale. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń (liczba uczestników w warsztacie – 15 osób).
Karta zgłoszeniowa, program warsztatów do pobrania ze strony internetowej http://www.nauka-a-biznes.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem +48 42 630-36-67.