II Konferencja Naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”

Szanowni Państwo,


w ramach współpracy międzyuczelnianej, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich pracowników, studentów oraz doktorantów Państwa jednostki do uczestnictwa w organizowanej pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii II Konferencji Naukowej pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”w dniach 9-11 marca 2017 roku.

Poprzednia edycja konferencji, która odbyła się w Krynicy cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Chcielibyśmy kontynuować ten rodzaj spotkań w koleżeńskiej atmosferze i tym samym na stałe wpisać konferencję „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii  i foniatrii” w kalendarz spotkań polskiego środowiska naukowego i lekarskiego.

Program konferencji dotyczyć będzie współczesnych metod diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Tematyka obejmie m.in. doniesienia z zakresu epidemiologii, onkologii, genetyki, obiektywnych metod badania słuchu, otologii, w tym najnowszych możliwości stosowania implantów słuchowych, a także współczesnych poglądów na temat leczenia schorzeń zatok, szumów usznych  i zaburzeń równowagi.

Konferencja to doskonała szansa do zapoznania się z nowymi zagadnieniami, dlatego serdecznie zapraszam do zgłaszania doniesień dotyczących wyników Państwa prac. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów do sesji plenarnych i plakatowych upływa w dniu  20 grudnia 2016 roku.

Wydarzenie to daje możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów oraz nawiązania współpracy krajowej z innymi pracownikami naukowymi, studentami i młodymi naukowcami.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.otolaryngologia2017.pl. Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie informacji pracownikom, studentom i doktorantom Państwa jednostki.

,br /> Z wyrazami uszanowania,
Dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński


Osoba do kontaktu - Olga Witkowska
Sekretariat konferencji
Tel. +48 (22) 463 53 49
e-mail:
sekretariat@otolaryngologia2017.pl
http://www.otolaryngologia2017.pl