II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

27 marca 2017 odbędzie się II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tematem będzie: Medycyna personalizowana z perspektywy ekonomicznej: dokonania, szanse, wyzwania

Wystąpienie otwierające z udziałem zagranicznych ekspertów, sesja panelowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, przedstawicieli pacjentów. Trzy sesje, uwzględniające trzy perspektywy: pacjencką, systemową i farmakoekonomiczną.


Wkrótce szczegółowy program na: www.medycynapersonalizowana.pl

Organizatorzy konferencji: Instytut Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Jagielloński

pdfPlakat154.8 KB