XXII Zjazd Absolwentów UMK

Niniejszym przekazuję wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Lekarskiego serdeczne zaproszenie od Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Toruniu do udziału w XXII Zjeździe Absolwentów UMK.


Dziekan Wydziału Lekarskiego
Dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

zjazd abs 1 

zjazd abs 2