Aktualności

Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 11:00 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inaugurację poprzedzi tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, które odbędzie się o godz. 10:15 na Rynku Staromiejskim w Toruniu.
Immatrykulacje na wydziałach Collegium Medicum w Bydgoszczy odbędą się: Wydział Farmaceutyczny 4.10.2016, Wydział Lekarski 5.10.2016, Wydział Nauk o Zdrowiu 17.10.2016.
W co student powinien się zaopatrzyć przed zajęciami?

W co student powinien się zaopatrzyć przed zajęciami?

Na zajęciach z anatomii (wszystkie kierunki) wymagany jest fartuch medyczny, pęseta, czepek lub chusta na głowę, zmienne obuwie medyczne, rękawiczki jednorazowe i identyfikator. Na zajęciach z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu (kierunek położnictwo) wymagana jest garsonka medyczna z krótkim rękawem, białe zmienne obuwie medyczne i identyfikator.
Integracyjny Spływ Kajakowy

Integracyjny Spływ Kajakowy

1 października 2016 r. zapraszamy na kolejny Integracyjny Spływ Kajakowy „Pożegnanie lata” organizowany dla członków Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i innych organizacji osób niepełnosprawnych. Organizatorem spływu jest Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej Collegium Medicum UMK.
Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych i wf

Rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych i wf

29 września 2016 r. rozpocznie się rejestracja internetowa na zajęcia z języków obcych dla studentów. 3 października 2016 r. w systemie USOS rozpocznie się internetowa rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów I roku wszystkich wydziałów Collegium Medicum UMK.
Konkurs na badania

Konkurs na badania

Rak prostaty, autyzm oraz badania kliniczne dzieci są tematem konkursu organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Informuje on o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach 10. Konkursu Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2). Otwarcie konkursu nastąpi 10 października 2016 r.